نحوه ارسال سفارشات

ارسال کلیه سفارشات صبح روز بعد از سفارش میباشد و درصورتی که ساکن تهران باشید سفارشتان 1روز پس از ارسال و در صورتی که ساکن شهرستان باشید 2روز پس از ارسال تحویل خواهد شد.

توجه داشته باشید که ارسال سفارشات بالای 20 هزار تومان به تمامی نقاط ایران رایگان خواهد بود.


صفحه اصلی